Список наукових праць Сулими О.М. за останні 5 років за темою дисертаційної роботи.

 

Ревізійне ендопротезування кульшового суглоба у хворих з асептичною нестабільністю ацетабулярного компонента ендопротеза та дефектами кульшової западини.
Назва праці


Рукопис чи друкована


Назва видавництва,журналу (рік)


Кіль-кість сторі-нок


Прізвище співавторів


1


Тотальне ревізійне ендопротезування кульшового суглоба з приводу асептичної нестабільності.


Друкована


Збірник наукових праць 13-го з”ізду ортопедів та травматологів України. С.-121-123.

м. Донецьк. 2001 рік.

 


2


О.І.Рибачук., Кукуруза Л.П. Торчиинський В.П.                  


2


Ревізійні оперативні втручання при асептичні нестабільності компонентів ендопротеза кульшового суглоба.


Друкована


Матеріали  української науково-практичної конференції з міжнародною участю

 Тотальне і ревізійне ендопротезування великих суглобів.

С.-8-10.

м. Львів. 2003 рік.


2


Гайко Г.В. Кукуруза Л.П. Торчиинський В.П., Підгаєцький В.М., Осадчук Т.І.


3


Тотальне ендопротезування кульшового суглоба у хворих з дефектами вертлюгової западини


Друкована


Матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

 Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології.85років ІТО АМНУ

С.-46-47. 2003 рік


2


Гайко Г.В. Кукуруза Л.П. Торчиинський В.П., Підгаєцький В.М., Осадчук Т.І.


4


Оперативне лікування хворих з дефектами вертлюгової западини.


Друкована


Вісник ортопедії , травматології та протезування. №2 С.-5-8

2004 рік.


3


Гайко Г.В. Кукуруза Л.П. Торчиинський В.П., Підгаєцький В.М., Осадчук Т.І.


5


Математичне моделювання напружено-деформованого стану протезованої анатомічно неповноцінної вертлюгової западини


Друкована


Вісник ортопедії , травматології та протезування. №3 С.-70-73

2005 рік.


 


Чкалов О.В.


6


Ендопротезування хворих з функціонально неповноцінною  вертлюговою западиною


Друкована


Тези доповідей  14-го зізду ортопедів- травматологів України.  м.Одеса 

 2006 рік. С427


 


Гайко Г.В.,

Торчинский В.П.


7


Тотальне ендопротезування кульшового суглоба у хворих з дефектами  вертлюгової западини


Друкована


Збірник наукових праць співробітників КМАПО

ім. П.Л.Шупика.

2006 рік


 


Гайко Г.В.

Торчинский В.П.


8


Математичне моделювання напружено-деформованого стану протезованної анатомічно неповноцінної вертлюгової западини.


Друкована


Вісник ортопедії , травматології та протезування. 2005 рік.

 с70-73

 


 


Чкалов О.В.


9


Артропластика тазобедренного сустава при костных дефектах вертлужной впадины


Друкована


The International Conference of Traumatologists and Orthopaedics of Azerbaijan devoted to the 60th anniversary of the Scientific-Research Institute of Traumatology and Orthopaedics of the Azerbaijan Republic.-Baki.-2007.-Р.113−114.


1


Гайко Г.В.,

Осадчук Т.І., Подгаєцкий В.М.

 


10


Рентгенологічна семіотика порушень співвідношень та нестабільності компонентів ендопротеза після тотального ендопротезування кульшового суглоба.


Друкована


Променева діагностика, променева терапія №2, 2007рік.С-31-34


 


Д.П. Радченко Г.Б.Колов, Ю.Д.Шараевська,


11


Гнійні ускладнення цементного тотального ендопротезування кульшових суглобів у рентгенівському зображенні


Друкована


Променева діагностика, променева терапія №4, 2007рік.С-58-61


 


Д.П. Радченко Г.Б. Колов,

Ю.Д. Шараевська, В.М. Підгаєцький


12


Клініко-рентгенологічна оцінка результату ендопротезування кульшового суглоба


Друкована


Вісник ортопедії , травматології та протезування. №4 С 2007рік.


 


Гайко Г.В.  Торчиинський В.П., Підгаєцький В.М., Осадчук Т.І.


13


Біомеханічне обґрунтування причин розвитку асептичної нестабільності тотального без цементного ендопротеза кульшового суглоба.


Друкована


Літопис травматології та ортопедії № 1-2

2008 рік

С.176-177

 


1


Гайко Г.В., Підгаєцький В.М., Чкалов О.В. ,Осадчук Т.І.


14


Діагностика асептичної нестабільності компонентів ендопротеза кульшового суглоба в ранні терміни


Друкована


Вісник ортопедії , травматології та протезування. №3 С. 5-9

2008 рік.


5


Гайко Г.В., Підгаєцький В.М., Гайко О.Г., Осадчук Т.І.


15


Метод діагностики асептичної нестабільності компонентів ендопротеза кульшового суглоба (ЕКС) за допомогою рентген-денситометрії (РД), КПКВ-6561040


Друкована


Інформаційний бюлетень, Додаток до Журналу Академії медичних наук України, Випуск 25, С 140-141, 2008 рік.


2


Гайко Г.В.,

Гайко О.Г., Підгаецький В.М., Торчинський В.П.,

Осадчук Т.І., Калашніков О.В., Нізалов Т.В.


16


Метод діагностики асептичної нестабільності компонентів ендопротеза кульшового суглоба (ЕКС) за допомогою сонографії (С), КПКВ-6561040


Друкована


Інформаційний бюлетень, Додаток до Журналу Академії медичних наук України, Випуск 25, С.141, 2008 рік.


1


Гайко Г.В.,

Підгаецький В.М., Торчинський В.П.,

Осадчук Т.І., Калашніков О.В., Нізалов Т.В., Зіньченко В.В.


17


Метод оцінки результату ендопротезування кульшового суглоба (ЕКС), КПКВ-6561040


Друкована


Інформаційний бюлетень, Додаток до Журналу Академії медичних наук України, Випуск 25, С.142, 2008 рік


1


Гайко Г.В.,

Підгаецький В.М., Торчинський В.П.,

Осадчук Т.І., Калашніков О.В.,

Нізалов Т.В.


18


Комплексна реабілітація хворих після ревізійного ендопротезування кульшового суглоба


Друкована


Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю,

« Хірургічне лікування, медична реабілітація фізіотерапія при переломах кісток та захворювання суглобів»10-11 квітня 2008 р. Київ- Одеса.С-48

 


1


Бабова І.К., Самойленко Н.І.


19


Методика інституту з оцінки результатів ендопротезування кульшового суглоба


Друкована


Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю,

«Актуальні проблеми ендопротезування» 13-14 жовтня 2008 р.                 м. Вінниця


3


Гайко Г.В.,

Підгаєцький В.М.,

Торчинський В.П.,

Осадчук Т.І.,

Нізалов Т.В.


20


Методи ранньої діагностики асептичного розхитування компонентів ендопротеза кульшового суглоба, покази до ревізійного ендопротезування


Друкована


Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю,

«Актуальні проблеми ендопротезування» 13-14 жовтня 2008 р

 м. Вінниця 25


2


Гайко Г.В.,

Підгаєцький В.М.,

Гайко О.Г.

Осадчук Т.І.


21


Причини асептичного розхитування компонентів ендопротеза кульшового суглоба


Друкована


Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю,

«Актуальні проблеми ендопротезування» 13-14 жовтня 2008 р. м. Вінниця


2


Гайко Г.В.,

Підгаєцький В.М.,

Осадчук Т.І., Торчинський В.П.


22


Клинико-рентгенологическая бальная оценка результатов эндопротезирования тазобедренного сустава


Друкована


Материалы 7сьезда травматологов-ортопедов Республіки Бєларусь

Минск, 16-17октября2008 года С 291


2


Гайко Г.В.,

Подгаецкий В.М.,

Осадчук Т.И.


23


Факторы, влияющие на возникновение асептического расшатывания компонентов ендопротеза тазобедренного суставаи возникновение костных дефектов


Друкована


Материалы 7сьезда травматологов-ортопедов Республіки Бєларусь

Минск, 16-17октября2008 года

С 292


2


Гайко Г.В.,

Подгаецкий В.М.,

Осадчук Т.И


24


Эндопротезирование больных с функционально неполноценной вертлужной впадиной.


Друкована


Материалы 7сьезда травматологов-ортопедов Республіки Бєларусь Минск,

16-17октября2008 года

С293


2


Гайко Г.В.,

Подгаецкий В.М.,

Осадчук Т.И.


25


Ревізійний ацетабулярний компонент “ ІТО-Мотор Січ” для ендопротеза з безцементним типом фіксації


Заявка


Заявка на винахід № а 2008 09856, від 29.07.2008р.


3


Гайко Г.В.,

Сулима О.М.,

Войнарович С.Г.,

Великий В.І., Чемеріс М.А., Зубова Т.О.


26


Ревізійний ацетабулярний компонент “ ІТО-Мотор Січ” для ендопротеза з безцементним типом фіксації


Заявка


Патент на корисну модель №38890 МПК (2009) А61F 2/36 Ревізійний ацетабулярний компонент “ ІТО-Мотор Січ” для ендопротеза з безцементним типом; заявник та патентовласник Інститут травматології та ортопедії АМН України-№ u2008 09859; заявл. 29.07.2008; опубл. 26.01.2009р., Бюл. №2.


3


Гайко Г.В.,

Сулима О.М.,

Войнарович С.Г.,

Великий В.І., Чемеріс М.А., Зубова Т.О.


27


Реконструктивна ацетабулярно система


Друкована


Патент на корисну модель №46513 МПК (2009) А61F 2/36 Реконструктивна ацетабулярна система для ревізійного ендопротезування хворих з дефектами вертлюгової западини, заявник та патентовласник Інститут травматології та ортопедії АМН України-№ u200906875; заявл. 01.07.2009; опубл. 25.12.2009р., Бюл. №24.


 


Гайко Г.В.,

Сулима О.М.,

Войнарович С.Г.,

Великий В.І., Чемеріс М.А., Зубова Т.О.


28


Передумови розвитку асептичної нестабільності тотального безцементного ендопротеза кульшового суглоба (біомеханічне та математичне моделювання


Друкована


«Ортопедія, травматология и протезирование» №1, 2009 рік  с10-17


 


Гайко Г.В.,

Підгаєцкий В.М.,

Сулима О.М., Чкалов О.В.


29


Дефекти кісткового ложе ендопротеза кульшового суглоба в результаті асептичного розхитування його компонентів. Класифікація та диференційований підхід до лікування хворих


Друкована


3 - тя міжнародна  україно-польска  конференція «Помилки та ускладнення в травматології та ортопедії»

9-10 жовтня 2009 року,

с 21


 


Гайко Г.В.,

Підгаєцкий В.М.,

Сулима О.М.


30


Фактори, що впливають на розвиток асептичної нестабільності ендопротеза кульшового суглоба


Друкована


3 - тя міжнародна  україно-польска  конференція «Помилки та ускладнення в травматології та ортопедії»

9-10 жовтня 2009 року, с 23

 


 


Гайко Г.В.,

Підгаєцкий В.М.,

Сулима О.М.


31


Класифікація та диференційований підхід  до лікування хворих з дефектами кісткового ложе ендопротеза кульшового суглоба, що виникли внаслідок асептичного розхитування його компонентів.


Друкована


Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 85-річчю з дня народження двічі Лауреата Державної премії України, заслуженого діяча науки України, професора Є.Т.Скляренко

14-15 жовтня 2009 року.

 


 


Гайко Г.В.,

Підгаєцкий В.М.,

Сулима О.М., Осадчук Т.І.


32


Принципы класификации дефектов кости ложе нестабильного тазобедренного сустава, диференцированный подход к лечению пациентов.


Друкована


Матеріали Всеукраїнської Науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 90-річчю ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України»

24-25 вересня 2009 р. м.Київ С- 33

 


 


Гайко Г.В.,

Подгаецкий В.М.,

Сулима А.Н., Осадчук Т.И.

 


33


Особливості післяопераційного ведення та реабілітаційного лікування хворих після ревізійного ендопротезування кульшового суглоба з дефектами вертлюгової западини та стегнової кістки


Друкована


Матеріали Всеукраїнської Науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 90-річчю ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України»

24-25 вересня 2009 р. м.Київ С- 34

 


 


Гайко Г.В.,

Підгаєцкий В.М.,

Сулима О.М., Осадчук Т.І.

 


34


Фактори, що впливають на розвиток асептичної нестабільності ендопротеза кульшового суглоба


Друкована


Матеріали Всеукраїнської Науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 90-річчю ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України»

24-25 вересня 2009 р. м.Київ С- 35

 


 


Гайко Г.В.,

Підгаєцкий В.М.,

Сулима О.М., Осадчук Т.І.

 


35


Класифікація та диференційований підхід  до лікування хворих з дефектами кісткового ложе ендопротеза кульшового суглоба, що виникли внаслідок асептичного розхитування його компонентів.


Друкована


Літопис травматології та ортопедії.

№ 1-2,  2009 рік

С. 126-130

 


4


Гайко Г.В.,

Підгаєцкий В.М.,

Сулима О.М., Осадчук Т.І.

 


36


Дефекти кісткового ложе ендопротеза кульшового суглоба внаслідок асептичного розхитування його компонентів, класифікація та диференційований підхід до лікування


Друкована


Український Журнал екстремальної медицини

ім. Г.О. Можаєва

Том 10, №3,  2009 рік

С 57-61.

 


4


Гайко Г.В.,

Підгаєцкий В.М.,

Сулима О.М., Осадчук Т.І.

 


37


Фактори, що впливають на розвиток асептичної нестабільності ендопротеза кульшового суглоба


Друкована


Український Журнал екстремальної медицини

ім. Г.О. Можаєва

Том 10, №3,  2009 рік

С 62-65.

 


3


Гайко Г.В.,

Підгаєцкий В.М.,

Сулима О.М., Осадчук Т.І.

 


38


Бальная клинико-рентгенологическая оценка результатов эндопротезирования тазобедренного сустава


Друкована


Тезисы Всероссийской конференции «Ендопротезирование крупных суставов» посвященной 50-летию отечественного ендопротезирования крупных суставов и 85-летию со дня рождения профессора К.М.Сиваша

Москва

21-22.04.2009

С 27

 


1


Гайко Г.В., Подгаецкий В.М.,

Сулима А.Н., Осадчук Т.И.

 


39


Ранняя диагностика асептического расшатывания компонентов эндопротеза тазобедренного сустава


Друкована


Тезисы Всероссийской конференции «Ендопротезирование крупных суставов» посвященной 50-летию отечественного ендопротезирования крупных суставов и 85-летию со дня рождения профессора К.М.Сиваша

Москва

21-22.04.2009

С. 28

 


1


Гайко Г.В., Подгаецкий В.М.,

Сулима А.Н., Осадчук Т.И.

 


40


Результаты ревизионного ендопротезирования у больных с функцирнально неполноценной вертлужной впадиной.


Друкована


Тезисы Всероссийской конференции «Ендопротезирование крупных суставов» посвященной 50-летию отечественного ендопротезирования крупных суставов и 85-летию со дня рождения профессора К.М.Сиваша

Москва

21-22.04.2009

С. 28

 


1


Гайко Г.В., Подгаецкий В.М.,

Сулима А.Н., Осадчук Т.И.

 


41


Факторы, влияющие на развитие асептической нестабильности компонентов ендопротеза тазобедренного сустава


Друкована


Тезисы Всероссийской конференции «Ендопротезирование крупных суставов» посвященной 50-летию отечественного ендопротезирования крупных суставов и 85-летию со дня рождения профессора К.М.Сиваша

Москва

21-22.04.2009

С. 29

 


1


Гайко Г.В., Подгаецкий В.М.,

Сулима А.Н., Осадчук Т.И.


42


Классификация дефектов кости ложе нестабильного эндопротеза тазобедренного сустава, дифференцирований подход к лечению пациентов с данной патологией.


Друкована


Тезисы Всероссийской конференции «Ендопротезирование крупных суставов» посвященной 50-летию отечественного ендопротезирования крупных суставов и 85-летию со дня рождения профессора К.М.Сиваша

Москва

21-22.04.2009

С. 29

 


 


Гайко Г.В.,

Підгаєцкий В.М.,

Сулима О.М., Осадчук Т.І.


43


Анатомо-функціональна класифікація дефектів протаезованної стегнової кістки у хворих з асептичною нестабільністью стегнового компонента ендопротеза КПКВ - 6561040


Друкована


Інформаційний бюлетень, Додаток до Журналу Академії медичних наук України, Випуск 25, С.144, 2009 рік


 


Гайко Г.В.,

Підгаєцкий В.М., Торчинский В.П.,

Сулима О.М., Осадчук Т.І


44


Мікрофлора навколопротезних тканин за асептичної нестабільності ендопротезу кульшового суглоба та особливості її чутливості до антибіотиків


Друкована


Біомедична та біосоціальна анропологія. Журнал Інтернаціональної Академії Інтегративної Антропології № 15 2010 рік, С 87-90


 


Бідненко С.І., Лютко О.Б.,

Озерянська Н.М.,

Чуркіна Л.М.


45


Контамінація мікроорганізмами навколопроезних тканин при асептичній нестабільності компонентів ендопротеза кульшового суглоба


Друкована


Вісник ортопедії , травматології та протезування. №1 С. 26-31

2010 рік.

 


 


Бідненко С.І., Гайко Г.В.,

Лютко О.Б.,