Автобиография

Сулима Олексій Миколайович

Сулима Олексій Миколайович,
Кандидат медичних наук.

Народився в м. Києві 13 травня 1974 року, українець.

Закінчив середню школу № 257 в м. Києві, клас з фізико-математичним нахилом, в 1990 році. поступив та у 1996 р. закінчив лікувальний факультет Національного Медичного Університету ім.О.О.Богомольця. З 1996 по 1999 роки проходив навчання в інтернатурі за фахом травматологія та ортопедія на базі кафедри ортопедії та травматології Національного Медичного Університету ім.О.О.Богомольця. З 1999 по 2002 роки навчався в клінічні ординатурі на цій же кафедрі. З 2002 року працює у відділі травматології та ортопедії дорослих ДУ «ІТО НАМНУ» на посаді наукового співробітника. Одружений, має двох доньок.

Сулима Олексій Миколайович лікар першої категорії, володіє широким спектром оперативних втручань по остеосинтезу переломів, лікування несправжніх суглобів довгих кісток та ендопротезування кульшового та колінного суглоба. Також одним з головних напрямків роботи є ревізійне протезування суглобів, кісткова пластика дефектів що виникли в результаті асептичної нестабільності ендопротеза.

Проходив стажування з ендопротезування в ЦИТО (Москва. Росія,2005рік), Полській Республіці (2009 рік). Брав участь в роботі СІКОТ в Швеції (2009 рік), та СОФТКОТ у Франції (2011рік). В 2011 році захистив дисертацію на тему : Ревізійне ендопротезування при асептичній нестабільності ацетабулярного компонента ендопротеза та дефектах кульшової западини.

Матеріали роботи висвітлені в 52 наукових працях, 8 з яких опубліковані у фахових наукових виданнях, сертифікованих ВАК України, отримані два патенти України на корисну модель, три нововведення. Відповідальний виконавець планової теми 2004-2007 років клініки травматології та ортопедії дорослих ІТО НАМНУ: “Удосконалити ревізійне ендопротезування у хворих з асептичною нестабільністю компонентів ендопротеза кульшового суглоба”.